Wat valt onder het ondernemingsrecht?

Het ondernemingsrecht is onderdeel van het privaatrecht. U valt binnen het ondernemingsrecht op het moment dat u in het bezit van een organisatie met winstoogmerk en het tevens om een rechtspersoon gaat. Het ondernemingsrecht is dus niet voor stichtingen en verenigingen omdat zij geen winstoogmerk hebben. Voor hulp omtrent het ondernemingsrecht kan een SWDV advocaat ondernemingsrecht worden ingeschakeld. In dit artikel worden een aantal zaken besproken die onder het ondernemingsrecht vallen.

Contractbreuk

Heeft u meerdere problemen gehad met uw leverancier, die vervolgens tot schade hebben geleid bij een van uw klanten dan is dat een reden voor contractbreuk. Dit betekent dat de leverancier in juridische termen een wanprestatie heeft geleverd. In zo een geval kan getracht worden het contract te verbreken met behulp van een ondernemingsrecht advocaat.

Het ontslaan van een werknemer

Om welke reden dan ook komt het voor dat een werknemer ontslagen dient te worden. Dit hoeft niet altijd met de werknemer te maken te hebben, maar ook met bedrijfseconomische factoren. Het ontslag hoeft niet altijd vanuit de werkgever te komen, maar kan ook worden ontbonden na een wederzijds akkoord of een reden van persoonlijke aard. Op deze gronden is een vergunning van UWV nodig. Deze vergunning is niet nodig wanneer er sprake is van een dringende reden. Onder een dringende reden valt diefstal, seksueel misbruik, geweldpleging, verduistering van geld. Wanneer dit soort zaken het geval zijn dan kan een werkgever de werknemer op staande voet ontslaan.

Problemen met een compagnon

Op het moment dat u met uw zakenpartner problemen krijgt kan dit een negatieve invloed hebben. Hoe gaat u nu verder. Op zo een moment kan een advocaat worden ingeschakeld om een oplossing te vinden voor beide partijen. Dit is altijd beter dan naar de rechter te gaan. Op het moment dat men wel bij de recht uitkomt, dan kan de advocaat u tevens bijstaan in de rechtszaal.

Het insolventie recht

Insolvent is een verzamelnaam voor zaken waar het financieel vermogen niet toereikend genoeg is om te voldoen aan de betalingsverplichting. Hieronder valt onder meer het faillissement en incassoverplichtingen. Voor deze zaken kan tevens een ondernemingsrecht advocaat worden ingeschakeld.