Ondernemershuis Zuid

Het is nu een aantal jaren geleden dat de ZZP sterk opgekomen is in Nederland. Het ging goed met de economie, er was geld genoeg en het werk lag voor het oprapen. Een flink aantal mensen is het gat ingesprongen en heeft besloten voor zichzelf te beginnen, met wisselend succes. Over het algemeen is te stellen dat de mensen die nu nog werken als ZZP het goed voor elkaar hebben. Toch is het een geplaagde sector, zeker wanneer blijkt dat het doen van de administratie nog niet altijd even makkelijk is wanneer het gaat om het voeren van een eigen bedrijf. Het is ook niet leuk, na een dag hard werken nog eens aan de boekhouding te moeten gaan zitten, maar het is een verplichting en daarnaast is het zelfs ook nog eens handig om een beetje overzicht te houden. U wilt immers wel zeker weten dat u aan het einde van de week gewoon boodschappen kan doen?

Hulpmiddelen

Voor het ZZP zijn er een aantal hulpmiddelen die het allemaal een stuk makkelijker kunnen maken, maar de meeste kosten al snel te veel geld. Het in de arm nemen van een specialist is bijvoorbeeld een uitgave waar een flink prijskaartje aan hangt. Het kan dan alsnog verstandiger zijn om zelf de boekhouding te doen een paar uurtjes in de week, maar dan met een ander hulpmiddel. Wat te denken van een boekhoudprogramma voor ZZP? In deze sector is het niet nodig om het meest uitgebreide programma te hebben, en zeker niet alle opties, want in deze sector is het vaak een bepaald beroep dat uitgeoefend wordt. Met een programma speciaal op maat gemaakt, is het doen van het meest vervelende in ieder geval alweer een stuk makkelijker geworden, waardoor er een stuk meer tijd over is om gewoon te werken en geld te verdienen. Of om op vakantie te gaan natuurlijk.

Waar komt het boekhouden eigenlijk vandaan?

Wie een eigen bedrijf heeft of aangesteld is op de administratie van een bedrijf dat niet van hem of haar is, die heeft er dagelijks mee te maken. Ook de mensen die af en toe boodschappen doen of tanken hebben ermee te maken, de bonnetjes hebben immers allemaal apart vermelde producten en er staat BTW op de bon vermeld. Of wat te denken van mensen die een huis hebben gekocht en het gaan verbouwen om het straks met meerwaarde te verkopen? Dan moeten wel de bonnen bewaard blijven natuurlijk, om de belasting een beetje te drukken.

Nu is boekhouden zeer diep geworteld in de samenleving, er zijn weinig mensen die weten waar het vandaan komt. De mythe is dat het ontstaan is aan het einde van de negentiende eeuw, maar de waarheid is dat het veel eerder al de oorsprong heeft liggen. Letterlijk vlak na de tijd van de jagers en verzamelaars, op het moment dat mensen samen gingen wonen en zich dorpen en steden gingen ontwikkelen, op dat moment is het in feite al begonnen. De voorraden van het dorp werden bijgehouden, er werd geteld wie welk aandeel had in de opbrengsten en op het moment dat er geschreven woord ontstond, toen kwamen ook de regels en jawel, boekhouden was ook hier een onderdeel van. Denk maar aan het tiende deel dat de boeren af moesten staan aan de heersers, de penning die betaald moest worden aan de kerk, en ga zo maar door. Het zijn allemaal zaken die gedaan moesten worden maar die onmogelijk waren geweest zonder een goede administratie, want zonder cijfertjes en regelgeving is er immers geen dwang.

Belasting 101 voor beginnende ondernemers

Laten we eens eerlijk zijn en de zaken bij naam noemen: We zijn allemaal ergens een keer begonnen met een droom, een passie die we werkelijkheid wilden maken en waar we ons brood mee wilden gaan verdienen. Misschien een winkeltje, misschien een online bedrijf met websites, wellicht een boerderij met het verkopen van ecologische producten, of een eigen pizzeria op de hoek van de straat. In hoeverre de droom werkelijkheid geworden is of werkelijkheid kan worden, dat is nog maar de vraag maar wat zeker geen vraag is, is dat bij deze droom een stapel aan papierwerk hoort. De boekhouding ook wel. Een moeilijke lijst van onbegrijpelijke termen die niet te vatten zijn… Of valt dat wel mee?

Het begint bij stap 1

Hoeveel verhalen je ook gehoord hebt van andere ondernemers over hoe vreselijk moeilijk het is om te boekhouden, je kunt het allemaal direct weer vergeten. Het begint bij de eerste stap en dat is begrijpen wat het eigenlijk is om de administratie te doen van jouw eigen bedrijf. En eigenlijk is dat enorm simpel:

  • Het verwerken van de uitgaven
  • Het verwerken van de inkomsten
  • Het doen van loonaangifte (indien er personeel is)

Klinkt misschien wat vreemd, maar meer dan dit is het niet. Goed, het is nog steeds evenveel werk, maar wie de kassa uitdraai en het overzicht van de bank ernaast legt, die kan eigenlijk al niet meer de fout ingaan. Je weet waar het geld vandaan komt, je weet waar het heen gegaan is en dat moet alleen nog even aan de goede groep toegewezen worden. De belasting 101 voor beginnende ondernemers ligt niet in het beginnen met ondernemen, maar het beginnen met een stapje terug te doen zodat je alle zaken weer helder kunt zien en precies zoals ze zijn, in tegenstelling tot hetgeen veel doorgewinterde ondernemers vandaag de dag doen.

Financiële administratie, wet en handig

Wie in zijn of haar bedrijf de financiële administratie ziet als een vervelende verplichting die wettelijk vastgesteld is en waar alle ondernemers zich aan moeten houden, die benaderd de boekhouding op een dermate vervelende manier dat het nooit leuk of handig kan worden. Veel mensen zijn opgevoed met de instelling dat cijfers vervelend zijn, dat administratie alleen maar tijd kost en dat de enige die hiervan kan weten te profiteren de Belastingdienst is. Jammer, want juist hier liggen eigenlijk de grootste kansen voor de ondernemers zelf, het geeft namelijk inzicht in het bedrijf op een aantal unieke vlakken en mogelijkheden.

  • Hoeveel geld is er verdiend?
  • Welk percentage is winst en wat is dus de marge?
  • Hoe verhoudt de verkoop zich met de voorgaande maanden?
  • Hoe verhouden de kosten voor personeel zich ten opzichte van de omzet?
  • Hoe is het gesteld met de leningen en de liquide middelen?
  • Is de solvabiliteit iets om u zorgen om te maken?

Het lijken kleine onderdelen die weinig betekenis hebben, maar op het moment dat u voor een keuze staat met uw bedrijf, dan zijn dit een paar graadmeters die een grote invloed kunnen hebben. Zeker wanneer u weet waar u precies het geld verdiend en wat de marge is, dan weet u een stuk beter waar u op in zou moeten spelen. Zonder een goede financiële administratie is dit nooit met zekerheid te zeggen, ook niet wanneer u meer dan dagelijks in het bedrijf aanwezig bent en een zeer goede inschatting zou kunnen maken. Bij de gemeente en de banken worden deze schattingen namelijk niet echt op prijs gesteld, zeker niet wanneer u geen papieren kunt overhandigen waarmee u met de zo vervelende cijfertjes uw punt zou kunnen maken. Administratie moet niet gezien worden als een vervelende verplichting, maar eerder als een ideale kans om uw bedrijf beter te leren kennen.