Maand: november 2014

Voice search: de SEO van de toekomst

De manier waarop consumenten het internet gebruiken, is aan grote veranderingen onderhevig. Een van de belangrijkste trends in relatie tot SEO is het groeiende gebruik van voice commands bij het uitvoeren van zoekopdrachten. De mobiele telefoon komt de traditionele PCs en laptops steeds vaker te vervangen, en voice searches worden steeds gemakkelijker om te gebruiken. Volgens schattingen van zoekmachines als Google en Bing zal in 2020 meer dan de helft van alle zoekopdrachten worden ingesproken in plaatst van getypt. Dat heeft grote consequenties voor de manier waarop zoektermen ingezet kunnen worden. Wat is precies het verschil? Dat lees je hier.

Aanbevolen: SEO laten doen

In welke opzichten is voice search anders?

Je zou het misschien niet direct zeggen, maar een gesproken zoekopdracht is behoorlijk anders dan een getypte zoekopdracht. De verandering valt te typeren als een overgang van korte zoektermen (short tail) naar langere zoektermen (long tail). Maar dat is niet het enige verschil: ook de toon van de zoekopdrachten is erg verschillend. Als mensen een zoekopdracht inspreken, is die vaak veel meer ‘conversationeel’. Dat betekent dat de zoekopdracht veel meer gestuurd wordt door een vraag. Ze bestaan uit een volzin of een gedeelte van een zin, in plaats van uit alleen uitgetypte kernwoorden.

Tip: SEO abonnement

Kom de gebruiker tegemoet

Voor jouw website betekent deze trend twee zaken. Ten eerste: het is belangrijker dan ooit dat de website goed toegankelijk is voor mobiele gebruikers. Ook de informatie die je deelt kan aangepast worden op mobiel gebruik. Dat betekent dus kortere, goed leesbare en informatie content, en meer gebruik maken van microdata, om bezoekers snel antwoord te kunnen geven op vraag. Ten tweede: de SEO moet zich aanpassen aan deze nieuwe vorm van zoeken.

Leestip: SEO kosten

Hoe kan je SEO optimaliseren?

De komende jaren zal de manier waarop SEO werkt zich aan moeten passen aan deze nieuwe manier van zoeken. Wie zich snel aanpast, kan daar veel voordeel uit halen. Een van de belangrijke dingen om in gedachten te houden is natuurlijk de verschuiving naar long tail-zoektermen. Door meer gericht om te gaan met langere zoektermen, kun je tegemoet komen aan de nieuwe stijl van zoeken.

Uitgelicht: SEO uitbesteden

Ook is het belangrijk om te onthouden dat de relevante zoektermen steeds vaker ingebed zullen zijn in een langere zin. Het kan dus lonen om onderzoek te doen naar het type vragen dat bezoekers stellen, om zo hoger te scoren in de zoekresultaten.